YVDVXH***ՊԱՏԵՐԱԶՄ--GX

• Ծայրահեղ բարակ դիզայնով տեղադրման ժամանակ ավելի քիչ տարածք է օգտագործում
– Ընդամենը 220 մմ բարձրություն x 500 մմ խորություն
• 0 կամ 20Pa ընտրովի արտաքին ստատիկ ճնշում
• Խտացրեք տապակը մարմնից դուրս և հեշտ հասանելի
- Հեշտ ապամոնտաժում
– Երկկողմանի ջրահեռացման ելքի հնարավորություն
• Ընտրովի արտաքին արտահոսքի պոմպ առանց լրացուցիչ արտահոսքի պոմպի
• Թաքնված տեղադրում, որը չի խախտում սենյակի գեղագիտությունը
• Multi-mode setup
– Օդի ներծծող հետադարձ խողովակով կամ առանց դրա
– Ներքևի կամ հետևի օդի ներծծման վերադարձ
• Լարային կառավարման ստանդարտ,
անլար հսկողություն ընտրովի

ԳԱԳԱԹ