YV5VXH***ՊԱՏԵՐԱԶՄ--FX

• Կոմպակտ դիզայնով փոքր տարածք է զբաղեցնում
• Ներքին EEV
• Հանգիստ շահագործում
• Հեշտ հավաքում և սպասարկում
• Օդի զտիչը հեշտությամբ կարելի է հեռացնել և մաքրել
• Օդի ելք՝ վերևից (սառեցման) և ներքևից (ջեռուցում)
• Առանց դրենաժային պոմպի ջրահեռացման հնարավորություն
• Անլար կառավարման ստանդարտ

ԳԱԳԱԹ