YV6VXH***CAR--GX

Verimli ısı geri kazanım özelliği ile hava şartlandırma
– Taze hava ile dışarı atılan hava arasında
ısı transferi yaparak dış ortam hava sıcaklığı ile bina içi hava
sıcaklığını eşitler
– İç ortam ısı yükünü azaltarak enerji tasarrufu sağlar
• Değiştirilebilir ısı eşanjörü

TOP