YV4VXH***WAR--GX

Diğer iç ünitelerle birlikte kullanılabilme özelliği
– Seçilen kapasite dış ünite kapasitesinin
%30’undan daha az olmalıdır
• Opsiyonel drenaj pompası
• 100Pa statik basınç
• Çalışma ortam sıcaklığı –5~43°C
• Kablolu kumanda standart,
kablosuz kumanda opsiyonel değil

TOP