YVEVXH***ՊԱՏԵՐԱԶՄ--GX

Ստանդարտ ներքին արտահոսքի պոմպ
– Մինչև 750 մմ գլուխ 5,6-8,0 կՎտ-ի համար
• Ջրահեռացման պոմպը ընտրովի է 9,0~14 կՎտ հզորության համար
• Օդի ելքի խողովակի անկախ կարգավորում
– Օդային ելքերը և տեղադրման ոճը կարող են ճշգրտվել ըստ ցանկության
• Լարային կարգավորիչ ստանդարտ, անլար կարգավորիչ՝ ընտրովի

ԳԱԳԱԹ