YV4VXH***ՊԱՏԵՐԱԶՄ--GX

Այլ ներքին բլոկների հետ օգտագործելու ունակություն
– Ընտրված հզորությունը հավասար է արտաքին միավորի հզորությանը:
պետք է լինի 30%-ից պակաս
• Ընտրովի արտահոսքի պոմպ
• 100Pa ստատիկ ճնշում
• Գործող միջավայրի ջերմաստիճանը –5~43°C
• Լարային կառավարման ստանդարտ,
անլար կառավարումը կամընտիր չէ

ԳԱԳԱԹ